2011. november 10., csütörtök

Bemutatkozás


2015.06.09-től már él a legújabb Zöld Planéta Franchise megyei vezetői és településfejlesztői Franchise szerződéses rendszer, tehát a változás örök!
Na és fejlődünk! Amikor a jelen gazdaság önmagát fölemésztő rendszere követeli az áldozatokat napi szinten, akkor van valami, ami mégis képes megújulni nap, mint nap, és ez a ZPF rendszer!Ennek az ÚJ szerződésnek a részét már nem képezi a Zöld Planéta Kft tevékenysége, ezt átveszi a Fiam cége, akire a Békés megyei Jogtulajdonosi státuszt  átruháztam. Tehát a ZPF rendszerben a programalkotás és a rendszerfejlesztési feladatok az enyémek,illetve a MENTOR feladatok minden jogtulajdonos partner mellett szerződéses formában, a franchise-hoz kötődve.Így már az új szerződtetések a ZPF rendszerbe a Fiam cégébe történnek.
Ezzel alkalmaztam az egyedi jogomat a franchise szerződéses rendszer szabályaihoz alkalmazkodva!
Ezzel a Zöld Planéta Kft., mint cég, nem kerül tovább fejlesztésre!
Ami tovább viszi az előzményeit és az eddigi munkát, az a tegnapi napon SZTNH-ba bejegyeztetett "ZÖLD PLANÉTA"know-how alapján, a Zöld Planéta Franchise rendszer.2015. 06.08.
A mai reggelen már korán Budapestre utaztam, és a következő bejelentést kell ennek hatására tennem!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiadta a számomra a következő Tanúsítványt illetve Műnyilvántartási Műpéldányt. Ennek a hatása a következő a Zöld Planéta Franchise rendszer szempontjából:-Először is közölték velem, hogy az egyetlen magyarországi Franchise rendszergazda vagyok, aki egyben programalkotója is a saját maga által létrehívott Franchise rendszernek.
Másodszor, hogy ebben a műbizonylatban található írott CD-n lévő anyagok az ország történetében az első, ami komplex és ezzel a legversenyképesebb megoldás lehet.
-Ezt a mai naptól nem lehet semmilyen tekintetben elvitatni Tőlem és a benne foglaltak kizárólagos tulajdonomat képezik Magyarországon.
-Ezzel egységesítem a holnapra elkészült ÚJ Franchise szerződést és kiemelem a ZÖLD PLANÉTA KNOW-HOW alapján a Zöld Planéta Kft-t és a Közösségi Összefogás Békés megyéért Alapítványt a siker érdekében a Franchise szerződésből és közös, csak ZÖLD PLANÉTA KNOW-HOW néven mennek a programjaink tovább. Ezzel kiszállok a fiam Békés megyei vezetése révén, amit átruháztam rá a céges jelenlétből, tehát a programalkotás szintjén már nincs szükség erre a két cégformára, ez az előzménye volt a ZPF rendszernek.Innentől kezdve jómagam csak programalkotó, Mentor leszek a saját rendszeremben.Így nem érhet hátrány és atrocitás senkit, ha esetleg egzisztenciálisan tönkre szeretnének tenni, mert sose lehet tudni!Tehát a Franchise rendszer szabadsága ezt jelenti, hogy a siker érdekében, ha egy és ugyan az az ember a programalkotó és a rendszertulajdonos, akkor szabadon mozgatja a sakk figurákat, a siker, a többiek sikerének érdekében is.Minden változatlan feltételekkel működik. A szerződéses partnereink folyamatosan a kapott munkák mentén szerződnek az új Békés Megyei Jogtulajdonoshoz.A műbizonylat tartalmazza a 2010-es összes referenciától a tegnapi napi marketing, sajtó facebook kommunikációmat is, tehát ha úgy tetszik minden szavam védetté vált ezzel a nyilvántartásba vétellel. A szellemi termék az egy másik dolog, annak más érvényt szerzek az új védés alá eső Franchise logónkkal, amit már ismertek.Ez az önfenntartó gazdaságos logónk.
Tehát ma történelmet írtam és a folyamatos fejlődéssel egy időben helyezem letétbe az összes ZPF anyagot! Innentől kezdve fölértékelődött a ZPF jogtulajdon és programalkotás a sokszorosára, amit változatlan jogdíjakért kínálok bevezetésre.Tehát holnaptól új Franchise szerződés készül a régi jogtulajdonosok ezt is megkapják, mint az eddigi új elkészült Know-Howt. Kötelességem ezt biztosítani, annak, aki dolgozik is.Ezzel egy új fejezet kezdődik a ZPF rendszer történetében. A szerződéses kötelezettségünknek mivel a rendszer tulajdonosa is magam vagyok, a garancia, hogy a rendszerben az Új jogtulajdonossal szállítunk és teljesítünk vállalásokat! Nincs hátrány Senkinek az átszervezésből!Ez is bizonyítja a közösségi érdek erősítést!Minden marad, az arculat és az eddigi programok, csak a gyenge láncszem elmélet értelmében a rendszer tulajdonosának a működés érdekében tudni kell visszavonulni, de erről már írtam, amikor a rendszer hatásairól és a tevékenységem hatásáról beszéltem!Tehát viccesen a Békési ZÖLD Boszi, ahogy egy kedves barátom nevezett azt a tevékenységet végzi, amit kell a rendszer tovább fejlesztése érdekében!Tehát a Zöld Planéta Know-How önállóan életre kelt a mai nappal!Ezzel a Zöld Planétások közössége megalapozódott!Továbbra is viszem a rendszer marketingjét, a sajtót és mindent, ami a fiam és a többi jogtulajdonos, és Békés Megye sikerét hozhatja!A programalkotó, rendszergazda teendői még így is sokrétűek és bőségesek.Várjuk az érdeklődőket!A Franchise vállalkozás szabadsága mindenek előtt látható!


Üdv Magyarország első olyan cégének weboldalán, amely 2012-től korrupció mentesen képes működtetni az építőipart és minden gazdasági ágat, egy sajátos, beigazolt programalkotás mentén!


Bejelentéssel tartozom!

A márciusi hónap során kerül a magyar Állam Szellemi Jogtulajdon Védelmi Hivatalánál leplombázva elhelyezésre a Zöld Planéta Franchise Rendszer KNOW-How-ja, ami bizonyítja, hogy elsőként a ZPF rendszer adja Európának ezt a lehetőséget, amit kidolgoztam és folyamatosan bevezetek.

 Ezt már a múlt év során leegyeztettem a Hivatal munkatársával, amikor is elmondta, hogy a legmagasabb szintű védelemmel rendelkezem Európában a rendszerre vonatkozólag!Tehát már csak véglegesíteni kell az eddigi anyagokat és mivel soha nem áll meg a fejlődés a rendszeren belül, feltehetőleg az elért eredményeket folyamatosan csatolgatni kell majd az alapokhoz, amit letétbe helyezek!Minden fejlesztéssel bővül az anyag, amit beigazolunk a mintaprojektekkel!Tehát most már nem lehet semmilyen szinten kétségbe vonni a képességeimet, így azt sem kell elfogadnom szó nélkül többé,ha Valaki felkapaszkodott senkinek nevez!Remélem most már érthető a legmagasabb szintű védelem rendszere a Zöld Planéta Franchise rendszeren belül?Ezért írtam folyamatosan, hogy nem érdekel ki mit mond, ki nem ismer el Engem, mert csak azok érdekelnek, akik jönnek Velünk a rendszerrel


Nagyon fontos, hogy most nyer értelmet a 4 éves kommunikációm, hiszen a legmagasabb szintű védelemhez nem kellett más, mint tudás, rengeteg munka és kitartás, illetve, hogy mindent Magam alapozzak meg, mindenféle előzetesen előre kapogtatott égi manna nélkül, ami már esetleg a korrupció megállításának útjába állt volna, mivel elkötelezettségeket hozott volna a számomra, ami meg a rendszer tisztaságát írta volna felül! tehát amit sokan a képembe vágtak, hogy egyedül vagyok az nem igaz, az igaz, hogy ezt a szintű rendszervédelmet csak magam hozhattam létre, de a közösség, a társadalom azon szereplőinek érdekében, akiknek szól a lehetőségünk!Ha ebben függtem volna bárkitől is és nem magam hozhatok döntést a saját tudásalapomat illetően, akkor bárki rosszindulatú, irigy ember megakadályozhatta volna, hogy ezt amit elértem , elérjem!Erre már nem mondhatja a politikai szféra sem, hogy nem valós és nem igaz, mivel a legmagasabb szinten van mit letennem!Ehhez szerettem volna megnyerni az építési folyamat mentén a települések vezetőit,de mivel nem ment nem bízhattam az embereknek is kidolgozott és bizonyított megvalósításokat csak a megszokott csatornákra!Soha nem lett volna belőle semmi ha csak erre várok!Amit elértem azt most már SENKI-SEMMILYEN szinten nem vonhatja kétségbe!Ebben vagy lehet részt venni, vagy lehet a csodára várni!

A Békés megyéből kiinduló szellemi termék tulajdonosa a Zöld Planéta Kft. Franchise Cégcsoport Rendszergazdája Szabó Ildikó. 

Nem véletlen, hogy ez a kezdeményezés az ország egyik leghátrányosabb térségéből indul ki! 

Ugyanakkor fel kell ismerni, hogy pont ezért lehet kitörési  lehetőség számunkra!


Azoknak a szellemi alkotásoknak a termelését és hozzáférését keretbe foglaló logika, amelyeket a jog tulajdonként kezel. Ilyen szellemi alkotások például a találmányok, művészeti alkotások, szimbólumok, szlogenek stb. Bár ezek megjelenése gyakran tárgyi formához kötött, az ezekben lévő szellemi, kreatív munka az, amit a jogrendszer a védelemre jogosultnak tekint. A szerző számára biztosított speciális jogok a következők: üzleti titok, szabadalom, védjegy.
A szellemi alkotások tulajdonként való kezelése két logikából is kikövetkeztethető, a szerzői jog fontosságát védő érvelések legtöbbször épp ezekre támaszkodnak. Az első a gazdasági logika, e szerint a javak létrehozása a szerző számára költséget jelent (idő, munka, anyagi ráfordítások), és ha az adott alkotást piacra akarj vinni, ugyanígy anyagi hasznot is remélhet tőle (amellett, hogy például esztétikai, társadalmi hasznot enélkül is nyerhet általa). A piacra vitt alkotások esetében a szerző számára kívánatos lehet, hogy a szellemi alkotáshoz való hozzáférést korlátozza, feltételekhez kösse, hiszen ezáltal növelheti anyagi bevételeit. A másik, szerzői jog védelmét alátámasztó logika a természetjogi megközelítésből ered. Ez alapján a szerzőnek azért van joga az alkotását a saját tulajdonaként kezelni, mert ő hozta létre azt.
Más oldalról vizsgálva, a szellemi alkotások létrejötte az egész társadalom számára is hasznosságot jelent, hiszen a fogyasztása mások számára is örömet okoz (esztétikai élmény, társadalmi presztízs), növeli az össztudás szintjét, inspirációt jelenthet újabb szellemi alkotások létrehozásához. Emiatt ezeket ún. kívánatos javaknak nevezzük, a fogyasztásuk korlátozása negatív következményekkel is járhat (lásd pl. alulfogyasztás).
A legfontosabb feszültség a két érdek között húzódik, hiszen a termelés vagy a hozzáférés védelme csak a másik rovására történhet. Ezt a szabályozásnak kell valahogyan megoldania. A két lehetséges véglet az elméleti kiindulópontok alapján, hogy vagy minden szellemi alkotás automatikusan jogi védelem alá kerül, amint létrejön (ha ismert a szerzője), vagy teljesen szabad, nem feltételekhez kötött a hozzáférés. A kettő között van például a commons megközelítés.
Női vállalkozó egy egyedülálló franchise cégcsoport élén...
„Nincs lehetetlen, csak tehetetlen”

Interjúnk célja nem más, mint megtudni, hogy birkózik meg Szabó Ildikó, mint a Zöld Planéta Kft. Franchise Cégcsoport rendszergazdája a mai gazdasági változásokkal. Új szemléletet képvisel, mellyel ösztönözni szeretné a Békés megyei gazdaság szereplőit, a többi vállalkozót. Üzleti hitvallása egyszerű. A régi rendszerből annyit építsünk be az új rendszerbe, ami jó alapot ad, hogy az új, a régin kiemelkedőt tudjon létrehozni. A válságból kifelé a gazdaság, a történelem során bebizonyítva a romokon tud igazán „naggyá” nőni. A lehetőségekkel élni kell tudni, és tudni kell őket elfogadni, illetve tovább gondolni.
Üzleti szemlélete világosan kifejezi, hogy Ildikót mi motiválja. A mindennapi munkája során: fő szempontok a munkahelyteremtés, a feketegazdaság fehérítése, korrupciómentes munkafolyamatok, a körbetartozások elkerülése és a felárazás nélküli projektmegvalósítások az összes gazdasági szegmens területén. Az alapítványi tevékenység révén a jövő generációjának nevelése az elsődleges szempont, és a jelen vállalkozások költséghatékony működtetése a környezetvédelem szellemében.
- Ildikó! Mikor kezdett érdekelni a vállalkozói lét, ennek mi a miértje?
-1983-ban, egészségügyi végzettséggel a zsebemben kerültem ki a középiskola padjaiból. Mivel korán kezdtem önálló életemet, félreértés ne essék, szerettem, és szeretem az egészségügyet, gyönyörű szakma, csak nagyon hamar rájöttem, mivel a családalapítás terheit viselni kellett, hogy hosszútávon nem lesz elegendő az elhivatottság és a szakmaszeretet, megfelelő anyagi bázist az önálló élet, folyamatos biztosításához nem fog nyújtani. Rájöttem, hogy alkalmazottként, a maximalista beállítottság nem éppen arról szól, hogy karriert építsek. Én mindig igyekszem, hogy ne visszafele, hanem előre gondolkodjak. Ehhez hozzájárult a mai magyarországi gazdasági helyzet és a tenni akarásom. A középiskola után 2-3 évvel, már vállalkozó lettem. A családi hátterem és a „gyökereim” miatt nem is volt kérdés, hogy első két gyermekem születése után, az adott gazdasági helyzetben, mint őstermelő kezdtem dolgozni, ezen belül a libatöméstől kezdve, a sertés gondozásig minden tevékenység benne volt. Az előző 25 évem a folyamatos emberi, erkölcsi, és tudásbeli fejlődésről szólt. Voltam vezetője országos pénzügyi tanácsadó cégnek, tehát a pénzügyi területet volt alkalmam közelről megismerni. Ez volt az a terület viszont, ami miatt elkezdtem építeni a cégcsoportot tudatosan, mert meghoztam egy olyan döntést, amit szerettem volna, hogy a családom, illetve a saját magam számára is egy biztos egzisztenciát teremthessen. Létre hoztam saját magamnak egy olyan státuszt a cégcsoport élén, amely biztosítja számomra, hogy ha jól végzem a dolgomat, akkor innen senki és semmi nem tud kimozdítani. Elegem lett abból, hogy másoknak úgy adjam a tudásomat, hogy azt ők felhasználják, és ebből, miután profitorientált volt a cég csak, nem a valós közösség érdekét képviselte, hanem az egyedi érdekeket, bizonyos vezetők előre részesedjenek. Tessék nekem mutatni Magyarországon egy olyan céget, ahol a cégvezető a közösségi érdek érvényesítése után kapja meg a javadalmazását. Én előbb dolgozom a közösség érdekéért, és ha jól végzem a munkámat, és jól koordinálok, akkor hozzá fogok jutni ahhoz, ami engem megillet! Ez az új trend!

- A család hogyan viszonyult ezekhez a tervekhez?

- Miután hosszú évek óta vállalkozó, és családfenntartó vagyok, nem volt számukra meglepő a döntés, hogy új dolgokba kezdek, így gyermekeim is azonosulni tudnak ez én elveimmel, és ők is hasznosítani tudják, ezt a fajta hozzáállást. Amit eltervezek, kitűzök célnak, nem kérdés; teljes mértékben támogatnak. Még háztartásomban van egy 17 és egy 10 éves gyermek, akiket már egy jól működő gazdasági viszonyok mellett szeretnék felnevelni. Unokáimnak is ezt a jövőt szánom.
- Milyen érzés, egy Magyarországon egyedülálló cégcsoportot létrehozni?
- Nagyon jó! Vagyis, igazából még fel sem fogtam, a felelősséget viszont annál inkább. Már régen tudom, hogy a célok magamon, a családomon már túlmutatnak. Ebben a rendszerben benne van az, amit napi szinten visszajelzést kapok „erről álmodtunk, ezt szerettük volna megvalósítani”- ezt hallom a vállalkozóktól. Akkor már komolyan megérte az előző évek nehéz időszakán túljutni, és felvállalni azt, hogy valami új dolgot egy olyan időszakban kezdtem el felépíteni, amikor senki nem értett még körülöttem semmit. Nem volt érett az adott gazdasági helyzet a változásokra!

- Elismernek-e Békés Megyében, tudják, hogy valójában mit is hoztál létre? Milyen támogatást kapsz vagy kaptál-e?
- Állami segítséget nem kaptam, de nem is kértem. Nem akartam késlekedni, helyzetbe szerettem volna hozni Békés megyét azzal a rengeteg előre felismert információval, amit folyamatosan bővítettem. Rég felismertem már, hogy nekünk kell tenni a saját jövőnkért, a vállalkozói szféra, miután az állam tőlünk várja a problémáira a megoldást, fel kell, hogy ismerje, most saját maga tehet a saját boldogulásáért. Rajtunk a sor! Viszont, ez csak úgy érhető el, hogy ha ehhez megkapjuk a megfelelő jogszabályi támogatást és hátteret, hiszem, hogy csak akkor lehet létrehozni jól működő gazdasági és állami közös fúziót, ha egyik fél sem kap túlzott hangsúlyos szerepet egy társadalomban. Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy ez a két fontos magyarországi társadalmi szereplő a megfelelő lépéseket megtegye a másik felé, és keressék az egymás felé vezető utat.
- Hol lehet megtalálni Titeket helyileg, és milyen felületeken vagytok jelen?
- A cégcsoport bázisa helyileg Békés megyében van. Az irodánk Békéscsabán, a Mednyánszky u. 2 szám alatt. E mellett persze igyekszünk minél több fórumon megjelenni a közel jövőben,saját magunknak teremtettünk ehhez mindenben lehetőséget.
- Melyek a cégcsoport jövőbeli tervei?
- A fő törekvés természetesen Békés megye gazdasági fellendítése, a migráció csökkentése, hogy legyen miért itt maradnia a pályakezdőknek, valós munkahelyteremtés és a jövő generációjának nevelése az új gazdasági trendeknek megfelelően (pénzügyi kultúra, vállalkozói intelligencia, környezetvédelem stb.).

Köszönöm szépen az interjút, és sok sikert kívánok a céljaitok megvalósításában. 
2012. 06. 25.
http://www.zoldplanetasajto.blogspot.hu/p/interjuk.html


Fénykép

Mit is jelent a Franchise esetünkben a Zöld Planéta Franchise rendszerével?
Kidolgozott üzleti lehetőségeket,komplex üzleti működési alapot, sajtót, marketinget,teljes projekt csapatot és a megvalósításdokhoz az összes üzletágban, építőipar, mezőgazdaság pl.. kidolgozott üzleti számításokat, szerződéses rendszert kaphat meg a jogtulajdonos. Ez azt jelenti, hogy nem kell éveket és rengeteg, több millió forintot befektetnie és kísérleteznie egy vak piacon és veszteséget realizálni, vagy megszünni sikertelenség miatt idő előtt!Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kell Neki dolgoznia és a jogtulajdonos fog helyette dolgozni, hisz a saját vállalkozását működteti a rendszeren belül, csak ehhez készen kap egy siker elixírt!Ezt itt a legújabb gyakorlatban működő törvények mellett teheti. E mellé kapja a legfrissebb napi infókat a működéshez szűrve, ami azt jelenti, hogy ezt sem Neki kell kimazsoláznia, hanem felelősségvállalás mellett, mert csak így tud hitelesen működni és működtetni,kapja ezeket, ami nem az agymosással azonos!Az infó a gazdaság minden ágában rendelkezésre áll a számára, amit csak olvasnia kell és azonnal alkalmazni!Erre tud egy sikeres vállalkozást alapozni és AZONNAL működtetni!Itt az eredményeket a rendszergazda, jogtulajdonos talpalta és tapasztalta ki! Ettől lesz alapból azonnal működő, mert a tapasztalatok minden szinten rendelkezésre állnak és azonnal átvehetők!Ettől naprakész és egész!

A Zöld Planéta Kft. környezetvédelmi és energia-korszerűsítési projektek kidolgozásával és megvalósításával foglalkozik.
Lakossági, vállalkozói és önkormányzati programok felhasználásával végrehajtható energia-korszerűsítési, felújítási, építési kihívásokra adunk megoldást.


Programjaink:
 • Panel és társasházi energiakorszerűsítés.
 • Családi ház energiakorszerűsítés.
 • Új családi ház építés
 • Önkormányzati és intézményi ingatlan, infrastruktúrafejlesztés, energiakorszerűsítés, építés.
 • Vállalkozói épületenergia korszerűsítése,felújítása, építése.
 • Megújuló energia programok ( biogáz, biomassza, szél, napenergia)
 • Kiegészítő projektek programja.
 • Karbonemissziós program.
 • Zöld falu program. 

A programok  ésszerű  gazdasági alternatívát mutatnak fel, azaz egy jelenlegi költséget, megtakarítássá teszünk, majd a megtakarítást a finanszírozás eszközévé.
 

További cél a megye, régió gazdasági vérkeringésének felpezsdítése, a helyi építőipari kis és középvállalkozásoknak tisztességes megélhetést biztosító folyamatos munka biztosítása.
Egységes és átfogó környezetvédelmi és megújuló energia innovációra épített településfejlesztési programunk a Zöld falu program egyértelmű és nyílt közérdeket szolgál.

A programok finanszírozása egyedileg pályázattal, illetve banki háttér bevonásával lehetséges.

A Zöld Planéta Kft. rendszerében:
 • Nincs felárazás, korrupció
 • Nincs számla nélkül végzett fekete munka
 • Viszont vannak garanciák és biztosítékok
Néhány érv amiért érdemes a Zöld Planéta Kft.-t választani:
  • Alacsony rezsiköltségek
  • Vagyongyarapodás
  • Nincs extrém kiadás akár komolyabb befektetés nélkül is megvalósítható a projekt
  • Munkához jutási lehetőség
  • Biztos bevétel, garanciákkal biztosított kifizetés
  • Állami garanciák mentén történő projektfinanszírozás  A Zöld Planéta Kft., mint a Franchise üzleti rendszer része.


  „A Zöld Planéta Kft. egy programalkotó, szolgáltatókat és termékeket tömörítő, hálózati alapokon működtetett szolgáltatás és termék közvetítői rendszerre épített, környezetvédelmi, és megújuló energia projecteket fejlesztő vállalkozás.”

  Felmerülő problémák a Vállalkozók és Magánszemélyek részéről Zöld Planéta Kft. program kapcsán:

   
  Bár rendkívül sok új ügyfél igényli a programjainkat, páran a következő fura álláspontot képviselik:

  “…addig, amíg nincs pályázat, vagy nem teszik közzé, nem teszek egy lépést sem”

  Értve és elfogadva ügyfelünk azon aggodalmát, hogy nem szeretne teszem azt egy 
  energiakorszerűsítés esetében Zöldkártyára, vagy mérnöktechnikai rendszerekre 
  költeni, mert az “hiábavaló”, az alábbi segítséget adjuk:

  Az Zöldkártya: társasházak esetében , családi házak esetén, új építésű ingatlanok 
  esetén 2012. jan. 01.-től kötelező.

  Nincs – nem elérhető – pályázat, sem hitel, azoknak, akiknek nincs műszaki, 
  pénzügyi, szakmai alaprendszere – ilyen a Zöld Planéta Kft. programjainak az 
  alapterminusa. 

  Sokan bizony előfinanszíroznak – számuk irgalmatlanul nő – így a pályázatok 
  tekintetében a véges keretek kimerülhetnek, mire ön is lépéseket tesz.

  Bízunk benne, hogy egyértelműen látszik, hogy az előrelátás, jelen esetben bizony 
  nagyon is kifizetődő lehet.
  Komolynak látszik a probléma.
  Bár mindenfelé azt hallani, hogy a vállalkozóknak nincs munkája, haldoklik az 
  építőipar, nincs korrekt lehetőség, nagy a körbetartozás, sok pénzt kell fizetni
  “zsebbe” egy-egy lehetőségért, mégsem jelentkeznek nálunk a vállalkozók, 
  holott a fentieket mind elkerülhetik a Zöld Planéta Kft. rendszerével.

  A közeljövőben jelentős mennyiségű projektet indítunk meg az ország szinte 
  minden szegletében, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozók, 
  kivitelezők, szakiparosok, termékforgalmazók, sőt a mérnökök, pályázatírók, 
  hitelügyintézők sem törik össze magukat, holott bőven akadna munka.
     
  Nagy a felelősség, hiszen a ma vállalkozói azáltal, hogy szűrik a feketegazdaságot és becsületes üzleti kultúrára törekszenek, a gyermekeiknek, a jövő felnövekvő generációjának teremtenek meg egy élhetőbb vállalkozói szférát. Ennek az egyik alapköve a Zöld Planéta Kft. programja Békés megyéből kiindulva az országban.